ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Photobucket

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009

Οχι bazaar στο Χαλάνδρι

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Συνδικάτου μας,χτες ημέρα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. αποφασίστηκε ομοφώνως να μην προχωρήσουμε στην τέλεση της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στο Χαλάνδρι, διότι ο συνδικαλισμός δεν υποκύπτει ούτε σε συνδιαλλαγές ούτε σε εξόφληση προεκλογικών προεδρικών γραμματίων.
Δεν επιτρέπεται να διοργανώσουμε πουθενά και κανένα παζάρι, με αντάλλαγμα την ψήφο γαλάζιων στελεχών μας που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2009.
Κύριοι η συνείδηση του απλού συναδέλφου, μένει ανεπηρέαστη από τις πολιτικές σας σκοπιμότητες.
Δεν αγοράζεται το πολιτικό ήθος κάθε απλού εργαζόμενου έλληνα, αν του δώσετε κάποιες ημέρες εργασίας.
Ο μικροπωλητής δεν είναι αιγοπρόβατο για σφαγή!
Δεν εξαγοράζονται ή καλύτερα δεν ανταλλάσονται οι πολιτικές απόψεις των μελών μας, με σκοπό την εργασία κάποιων ημερών.
Είναι υπερήφανος ο μικροπωλητής και ποτέ δεν θα δεχόταν ένα ρουσφετοπάζαρο για να πουλήσει κάποιες χιλιάδες ψήφους.
Είμαστε πολύ ακριβοί κύριοι.
Ο μικροπωλητής που ανήκει στην Ν.Δ. ξέρει από μόνος του ποιόν θα ψηφίσει.
Δεν πουλάει την ψήφο του γιατί είναι το μόνο όπλο στην δημοκρατία που του δίνει το δικαίωμα,
ο ίδιος να αποφασίζει.
Και μην ξεχνάτε κύριοι!!!
Το ρυάκι έγινε χείμαρρος και ο χείμαρρος τσουνάμι.
Εμείς με τις σόμπες και εσείς με τα τζάκια!!
Και εάν εσείς χαίρεστε που είσαστε βαρόνοι και έχετε δίπλα σας ΜΙΡΑΖ
εμείς με τις ξιφολόγχες κερδίζουμε τις μάχες!!!

Read more...

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Προκήρυξη μειδοτικού διαγωνισμού για παζάρι Κουβαρά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την παροχή έργου από τρίτους :

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (παροχή έργου από τρίτους και προμήθεια συναφών υλικών) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης στα όρια της Κοινότητας Κουβαρά επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010
Το Συνδικάτο μικροπωλητών

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις :

1. του άρθρου 8 του καταστατατικού μας, «τρόπος εκτέλεσης εκτέλεσης εργασιών Εμποροπανήγυρης» με το οποίο συμπληρώνονται τα άρθρα 11 και 12

2. Την επιθυμία των μελών μας για καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας μας

3. Την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. την από13/11/09

5. Την εισήγηση υπ΄αριθμ. 53 από 06/11/2009 της ελεγκτικής επιτροπής

6. Την υπ' αριθμ. 36 από 16/11/09 απόφαση της διοίκησης

7. Την από αρ.πρωτ.59/12-11-2009 έκθεση του Ψύκου Δημητρίου με θέμα ΄΄Αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο κατασκευής της Εμποροπανήγυρης Κουβαρά΄΄

σας καλεί

να συμμετάσχετε σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (παροχή έργου από τρίτους και προμήθεια συναφών υλικών) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010 υποβάλλοντας προσφορά σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται παρακάτω.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών του έργου με πρόεδρο αυτής τον κ. Μέλλο Σταμάτιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 36 από 16/11/09 απόφαση της διοίκησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή έργου από τρίτους με ταυτόχρονη προμήθεια συναφών υλικών για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής Εμποροπανήγυρης στα όρια της Κοινότητας Κουβαρά επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαυρίου που θα διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από 19 Δεκεμβρίου 2009 έως και 05 Ιανουαρίου 2010 η οποία αφορά τις εξής εργασίες:
Κατασκευή της Εμποροπανήγυρης με εκθεσιακά περίπτερα και ηλεκτροδότηση των παραπηγμάτων.
Τα περίπτερα ομοιόμορφης κατασκευής θα σκεπάζονται με σκίαστρα αντοχής.
Στις υποχρεώσεις οριζονται και οι διάδρομοι να είναι σκεπαστοί με τα ίδια υλικά αντοχής
Ο εργολάβος υποχρεούται στην κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου υδάτων(αποφυγή εισόδου υδάτων εντός της Εμποροπανήγυρης σε περίπτωση βροχής) , μόνωση κατασκευής και καλή στήριξη σε περίπτωση δυνατού αέρα.
Τα υλικά που καλύπτουν τις πλάτες των περιπτέρων να είναι καινουργή μελαμίνες ιδίου χρώματος(κατά προτίμηση λευκές) .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί καθ΄όλη την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης τουλάχιστον ένα άτομο ως υπεύθυνο υπηρεσίας για τυχόν προβλήματα ελαττωματικής κατασκευής και ένα άτομο ως υπεύθυνο ηλεκτρολόγο υπηρεσίας για τυχόν βλάβες στην παροχή ρεύματος, υποχρεώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη μειοδοτικού διαγωνισμού και της σχετικής προκήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με βάση την εμπειρία που κατέχει έκαστος εκ των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες του διαγωνισμού (Διακήρυξη- τεχνική περιγραφή - προϋπολογισμό δαπάνης - έντυπο οικονομικής προσφοράς) από τα γραφεία του Συνδικάτου μας Ν.Πλαστήρα44-Άγιοι Ανάργυροι Αττικής τηλ.210-8547920 και 6974144425, μέχρι τις 30-11-2009 (κος Μέλλος Σταμάτιος)

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και εμπειροτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγου ειδίκευσης με το αντικείμενο του έργου.

Απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σε ανάλογα ή παρόμοια έργα, η οποία θα προκύπτει με προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης /σχετικών βεβαιώσεων.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση της παρούσας προκήρυξης και την από αρ.πρωτ.59/12-11-2009 έκθεση του Ψύκου Δημητρίου με θέμα ΄΄Αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο κατασκευής της Εμποροπανήγυρης Κουβαρά΄΄ η οποία και θα παρέχεται με το τεύχος της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο του έργου (τόπος εκτέλεσης του έργου κατασκευής Εμποροπανήγυρης Κουβαρά) για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, την διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις, την στενότητα χώρου και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης, (το αργότερο μέχρι τις 02 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού), αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά τους.

Κάθε διαγωνιζόμενος με την κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου με την οικονομική προσφορά του θα καταθέτει και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

Η υποβολή προσφοράς σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη δεσμεύει τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έναντι του εργοδότη (Συνδικάτο μικροπωλητών) μέχρι υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνολική μειοδοτική προσφορά.

Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός των τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Συνδικάτου μας., αυτό δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή του.

Η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να γίνει εντός μηνός Δεκεμβρίου από την υπογραφή της σύμβασης και πάντως όχι αργότερα από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2009. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των όποιων υλικών και μηχανημάτων τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ως το πέρας αυτών.

Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με την περάτωση των εργασιών. Για την εξόφληση απαιτείται και η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στην επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά :

α) απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών ή απλό τιμολόγιο θεωρημένο που να καλύπτει τις εκτελεσθείσες εργασίες βάσει του παρόντος συμφωνητικού.

β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από του πρόεδρο της επιτροπής

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδικάτου μας Ν.Πλαστήρα 44-Άγιοι Ανάργυροι Αττικής τηλ.210-8547920 και 6974144425, ημέρα Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 13:30μ.μ. από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Φάκελοι με οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτοί από την επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα της διενέργειας αυτού. Μετά το πέρας της 13:30 ώρας μ.μ. καμία άλλη προσφορά δε γίνεται δεκτή.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2009 & ώρα 13:30 μ.μ.

Η επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και ελέγχει το περιεχόμενό τους οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται από την επιτροπή για τυχόν διορθώσεις στις προσφορές τους από λογιστικά λάθη.

Η επιτροπή διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στον μειοδότη.

Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου Μικροπωλητών http://www.sindikatomikropoliton.com/ από 22-11-2009, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. την από13/11/09 για υποχρέωση δημοσιότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή των προσφορών :

1. Προσφορά

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

3. Βεβαίωση εμπειρίας σε ανάλογα έργα, από αναγνωρισμένους φορείς υλοποίησης.

Ο Γενικός Γραμματέας Συνδικάτου μικροπωλητών

ΨΥΚΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Read more...

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009

21 Νοέμβρη, γορτή Ε.Δ.

Στις 21 Νοεμβρίου, Ημέρα της Παναγίας, γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Αποστολή και διαρκής επιδίωξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Μόνο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αλλά και περιφερειακής συνεργασίας, είναι δυνατή η νηφάλια και ανεμπόδιστη ενασχόληση του ελληνικού λαού με παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες.
Με βάση αυτή την επιδίωξη, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ζουν, αγωνιούν και αγωνίζονται, προς όφελος της και προς όφελος του ελληνισμού γενικότερα.
Επιπλέον, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκφράζοντας τη διαρκή επιθυμία για ειρήνη και σταθερότητα της ελληνικής κοινωνίας, δρουν και σπεύδουν προς συμπαράσταση και προς όφελος των Ελλήνων, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Με αυτό τον τρόπο, οι ΕΔ, μαζί με τους άλλους συντελεστές ισχύος της χώρας, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και αναδεικνύουν την Ελλάδα σε μία "Όαση” ισχύος, ασφάλειας, ευημερίας και σταθερότητας. Συνεισφέρουν πρωταγωνιστικά σε τομείς, όπως:
-- της οικονομίας,
-- της ασφάλειας και σταθερότητας, με τη διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας και αποτρεπτικής ισχύος
-- της κοινωνικής συνοχής, με την κοινωνική προσφορά των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και
-- της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, οι ΕΔ, πέρα από την προστασία των εθνικών συμφερόντων, μέσω της αποτροπής, συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας που αναδύονται στο υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ελληνικές ΕΔ, διαθέτοντας υψηλό βαθμό ταχυκινησίας, ευκινησίας και προσαρμοστικότητας, αναλαμβάνουν με επιτυχία την εκτέλεση αποστολών μέσα στα πλαίσια των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης κερδίζοντας τον σεβασμό των συμμάχων και προβάλλοντας της χώρα διεθνώς, μέσω της αμυντικής διπλωματίας.
Σε μία περίοδο που η χώρα δίνει έναν πολυεπίπεδο και διαρκή αγώνα στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με το όραμα και τη διορατικότητα των στελεχών τους, με την αγόγγυστη προσπάθεια των στρατευμένων νέων μας και τη συμπαράσταση όλου του ελληνισμού, βρίσκονται ανάμεσα στους κυριότερους συντελεστές για την πραγμάτωση των τεθέντων στόχων και επιδιώξεων της Ελλάδας.
21η Νοεμβρίου, Ημέρα της Παναγίας: γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, γιορτάζει η Ελλάδα.

Read more...

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Πλησίον της Αττικής

Μετά από επίπονες προσπάθειες φίλων αναμένουμε αύριο τα αποτελέσματα για Χριστουγεννιάτικη Αγορά, η οποία θα διαρκέσει από 01 έως 15 Δεκεμβρίου( θα προηγηθεί ημερομηνιακά αυτής του Κουβαρά) και η οποία θα αναταράξει τα νερά!!
Από λόγους τακτικής δεν αναφέρουμε το όνομα του Δήμου που θα μας φιλοξενήσει.
Απλά αναφέρουμε πως το όνομα του Δήμου αποτελείται από 10 γράμματα για όσους μιλούν την καθαρεύουσα και από 8 γράμματα για όσους μιλούν τη δημοτική.
Είναι Δήμος πλησίον της Αττικής

Read more...

Παζαρεύουμε στην Νότια Αφρική
Παζάρι θα διοργανώσει το Συνδικάτο μας στη Νότια Αφρική!!!
Μετά από συνεχείς προσπάθειες καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση από το υπουργείο εμπορίου της Νότιας Αφρικής και η Εμποροπανήγυρη θα γίνει ταυτάχρονα με τους αγώνες της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου.


Λίγα λόγια για αυτούς που θα μας φιλοξενήσουν
Η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής είναι χώρα που τοποθετείται γεωγραφικά στο νότιο άκρο της αφρικανικής ηπείρου. Έχει συνολικό πληθυσμό 47.900.000 κατοίκους[3], το 2007. Συνορεύει με τις χώρες Ναμίμπια, Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη και Σουαζιλάνδη. Το Λεσότο είναι περίκλειστο έδαφος, περιβαλλόμενο πανταχόθεν από περιοχές της Νότιας Αφρικής.
Η Νότια Αφρική ως εθνική οντότητα βίωσε μια εντελώς διαφορετική εξελικτική πορεία από άλλα αφρικανικά έθνη, η οποία διαμορφώθηκε κυρίως στη βάση δύο βασικών παραγόντων:
Η μετανάστευση από την Ευρώπη πλησίασε επίπεδα που ποτέ δεν εμφανίστηκαν σε άλλες αφρικανικές κοινότητες.,
Γεωλογικά διακρίνεται για τον μεγάλο ορυκτολογικό πλούτο της, γεγονός που προσήλκυσε το ενδιαφέρον της Δύσης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση ενός πολυφυλετικού κράτους με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Εγχρώμων, Ευρωπαίων και Ασιατών σε όλη την Αφρική. Οι μαύροι Νοτιοαφρικανοί διαμορφώνουν το 75% του συνολικού πληθυσμού.
Οι φυλετικές διαμάχες μεταξύ της λευκής μειονότητας και της μαύρης πλειοψηφίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία και την πολιτική της Νότιας Αφρικής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο απαρτχάιντ, που θεσμοθετήθηκε το 1948 από το νοτιοαφρικανικό Εθνικό Κόμμα, αν και οι φυλετικές διακρίσεις προϋπήρχαν. Οι νόμοι που καθόρισαν το απαρτχάιντ ως εσωτερική πολιτική του κράτους άρχισαν να φθίνουν το 1990,μετά από μακρό και βίαιο αγώνα της μαύρης πλειοψηφίας και ορισμένων, λευκών (π.χ. Αντρέ Μπρινκ και Λευκή Ξερή Εποχή) έγχρωμων και ινδών Νοτιοαφρικανών.
Η Νότια Αφρική αναφέρεται συχνά ως Έθνος Ουράνιο Τόξο -όρος που επινοήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Ντέσμοντ Τούτου και χρησιμοποιήθηκε από τον τέως πρόεδρο Νέλσον Μαντέλα ως μεταφορά για την περιγραφή της πολυπολιτισμικής απάντησης στον ρατσισμό και την ξενοφοβία της ιδεολογίας του απαρτχάιντ.
Σημείωση:
Άν είναι όνειρο μην με ξυπνάτε!!

ΠΗΓΗ: www.sindikatomikropoliton.com
Σημείωση ιστοσελίδας:
Η Εθνική στο ποδόσφαιρο προκρίθηκε με νίκη 1-0 εκτός έδρας στην Ουκρανία

Read more...

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009

Απορρίφθηκε η αίτηση στο ΜεσολόγγιΈξοδος από το Μεσολόγγι

Με μια λιτή απάντηση η οποία εστάλη χτες στα γραφεία μας από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, απορίφθηκε η αίτησή μας για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από 01 έως και 15 Δεκεμβρίου πλησίον του Ραδιομέγαρου, με τη σημείωση πως υπήρχε αρνητικό κλίμα εκ μέρους του εμπορικού συλλόγου του Δήμου.
Αναμενόμενος ο φόβος του εμπορικού συλλόγου.
Αδύνατον να μας ανταγωνιστούν. Στην κλειστή κοινωνία του Μεσολογγίου, οι καταστηματάρχες πωλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί να μας δεχτούν εμάς και έρθει ο καταναλωτής να ψωνίσει φτηνά και εγγυημένα είδη;
Ο Αντιδήμαρχος εντέχνως μας οδήγησε στην ΄΄Έξοδο του Μεσολογγίου΄΄

Read more...

Πέφτουν σε λογικά πλαίσια τα πρόστιμα

Αναδημοσίευση από

www.sindikatomikropoliton.com
Σύσκεψη χτες το πρωί στο Δήμο Αθηναίων οδήγησε σε μείωση των προστίμων στα ποσά που είχαμε προαναγγείλει.
Οι διοικούντες στο Δήμο ετοίμασαν την κανονιστική απόφαση η οποία δικαιώνει την διαμαρτυρία μας στην Κοτζιά στις 22 Οκτώβρη.
Κατόπιν τούτου:
Οι συνάδελφοι που είχαν άδεια στις Εμποροπανηγύρεις και είχαν επεκταθεί πέραν των αδειών τους θα πληρώσουν πρόστιμο κατά 35 ευρώ το μέτρο, σε διπλασιασμό.
ήτοι: 35χ2=70 ευρώ το μέτρο.
Σε αυτήν την ρύθμιση κατ' εξαίρεση θα εισχωρήσουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν τοποθετήσει εμπορεύματα και οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για αυτές τις Εμποροπανηγύρεις.

Από εδώ και στο εξής όμως τα πρόστιμα λαμβάνουν το χαρακτήρα ΄΄πέλεκυ΄΄.
Συνάδελφος που τοποθετεί αυθαιρέτως εμπορεύματα(χωρίς άδεια για το πανηγύρι) θα πληρώνει πρόστιμο 400 ευρώ το μέτρο, σε τριπλάσιο ήτοι:
400χ3=1.200 ευρώ το μέτρο χ 4μέτρα= 4.800 ευρώ.

Σκοπός στην διαμαρτυρία μας στην Κοτζιά ήταν η μείωση των προστίμων στα νόμιμα πλαίσια του Νόμου και αυτό στέφτηκε επιτυχώς.
Η Κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων να ενταχτούν στο ίδιο καθεστώς και οι συνάδελφοι που δεν είχαν θέση στα πανηγύρια είναι αποδεκτό και αξίζει των ευσήμων μας. Συνάδελφοι εκτός από αυτούς που μέσω της νομικής μας υπηρεσίας, επέδωσαν προσφυγή, παρακαλούνται και οι υπόλοιποι που έχουν σημειώματα στα χέρια τους να προσέλθουν στο Δήμο Αθήνας να υποβάλουν προσφυγή για να ενταχτούν και αυτοί στο προαναφέρομενο καθεστώς.
Και ο Άγιος φοβέρα θέλει;

Read more...

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

Poll: Ποιός κατά τη γνώμη σας θα είναι καλύτερος αρχηγός για τη Ν.Δ ;

Poll: Ποιός κατά τη γνώμη σας θα είναι καλύτερος αρχηγός για τη Ν.Δ ;

Read more...

Στηρίζουν Αντώνη Σαμαρά

Αναδημοσίευση από ΜΕΣΣΗΝΙΑ

- ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Στηρίζουμε Αντώνη Σαμαρά για αρχηγό
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ του ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ)
Μέλη & φίλοι της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/10/2009

Οι κάτωθι συνδικαλιστές

~ΜΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)~ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ( Μέλος Δ.Σ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)~ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Πρόεδρος Σωματείου Μικροπωλητών Αρκαδίας ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ)
~ΤΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιπρόεδρος Σωματείου Μικροπωλητών Ευβοίας ΝΕΑ ΠΝΟΗ)~ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος Δ.Σ Σωματείου Μικροπωλητών Υ.Ε.Μ.Ν. Ξάνθης) ~ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (Μέλος Δ.Σ Σωματείου Μικροπωλητών Κορινθίας ΄ΓΕΡΑΝΙΑ΄)~ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Εκπρόσωπος Μικροπωλητών Ν. Μεσσηνίας)
~ΚΟΣΚΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ (Πρόεδρος Σωματείου Μικροπωλητών Θεσσαλονίκης ΄Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄)
~ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( Μέλος Δ.Σ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΄ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ΄
~ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος Δ.Σ Σωματείου Μικροπωλητών Λακωνίας ΄ΤΑΫΓΕΤΟΣ΄)

Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η απόφαση των οργάνων για εκλογή του νέου Πρόεδρου από την βάση. Σεβόμαστε την Ντόρα Μπακογιάννη αλλά μας προκάλεσε με την απόφασή της να εμφανίσει 1000 υπογραφές φίλων της με προφανή στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις.Επίσης μας προκαλεί πως όλοι αυτοί που διέλυσαν την παράταξη μας (simens – Βατοπέδι) δηλώνουν φανατικοί υποστηριχτές της.
Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτή την ώρα ανάγκη από εντυπώσεις πρέπει να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό με ένα νέο περιεχόμενο ιδεών, ενδιαφερόντων, θέσεων, προτάσεων και λύσεων εν γένει, επιδεικνύοντας έτσι ένα νέο πρόσωπο. Απαιτείται ειλικρινές άνοιγμα του κόμματος προς τη νεολαία αλλά και προς άλλες κοινωνικές ομάδες με (κοινωνική) ευαισθησία, απαιτούμενης επιπλέον προσέγγισης νέων τομέων δράσης, όπως ο χώρος της ηλεκτρονικής και της οικολογίας...
Πρέπει τώρα, σήμερα κιόλας, να οριοθετηθεί σαφώς το ιδεολογικό περιεχόμενο της Ν.Δ. Απαιτείται επαναδιατύπωση της ιδεολογικής πλατφόρμας και αναβάπτιση του κόμματος στη λαϊκή κολυμπήθρα της βάσης, που θα οδηγήσει τελικά σε πλήρη ανασυγκρότηση με απόλυτα δημοκρατικούς θεσμούς και δομές». Θεωρούμε πως ο Αντώνης Σαμαράς πληροί πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αυριανό αρχηγό της Ν.Δ. Θεωρούμε πως έχει τα εχέγγυα της ελπίδας και της επιτυχίας.
Θεωρούμε πως μπορεί να αναστηλώσει την παράταξη και να την οδηγήσει μέσα από μια μεγάλη πορεία σε μια μεγάλη νίκη. Για τους λόγους αυτούς στηρίζουμε τον Αντώνη Σαμαρά και θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις έναν καθαρό και γνήσιο αγώνα για να τον δούμε Πρόεδρο της παράταξης μας.

Sημείωση ιστοσελίδας:
Από τότε που εστάλη το κείμενο, ο Δήμος Αθηναίων μας βομβαρδίζει όλως τυχαία με πρόστιμα που τα βρίσκει σε ΄΄σκουριασμένα χρονοντούλαπα΄΄
Άν αυτό είναι τυχαίο.... τότε η τύχη είναι προϊόν σκοπιμότητας!!!

Read more...

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Ξεκίνησε η ζήτηση για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον Κουβαρά

Πολύ μεγάλη η ζήτηση από πλευράς συναδέλφων για την συμμετοχή τους στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά μας που θα λάβει χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2009 έως και 06 Ιανουαρίου 2010.


Σκοπός μας είναι η συγκεκριμένη Αγορά να λάβει το χαρακτήρα ΄΄Κοινωνικής Χριστουγεννιάτικης Αγοράς΄΄ και να αποτελεί μεγάλο eveniment για όλα τα Μεσόγεια(φωτό από την πασχαλινή μας αγορά στον Κουβαρά, όπου διακρίνονται ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Καρατζαφέρης Γ. και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κουβαρά κ. Γκίνης Στ. σε μια εθιμική τους επίσκεψη)

Read more...

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Ευχαριστούμε για τα πρόστιμα

http://www.sindikatomikropoliton.com/


Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Αθηναίων ο οποίος στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, ξεφυτρώνει, από τα συρτάρια του τμήματος προσόδων, εδώ και 3 ημέρες ΄΄πολιτικά πρόστιμα΄΄ κατά των συναδέλφων μας, που αγγίζουν τις 10.000(δέκα χιλιάδες) ευρώ ανά μικροπωλητή!!!(240 ετοιμάζονται τις επόμενες ημέρες να δουν το φως της δημοσιότητας)

Εμείς υπέρμαχοι των δικαιωμάτων μας θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις επιλογές μας και να αγωνιζόμαστε για τα δίκαιά μας, με γνώμονα τις αρχές των καταστατικών μας.

Read more...

Μικροπωλητές


Η …ιστορία του επαγγέλματός μας.

Το επάγγελμα του μικροπωλητή στην σύστασή του αποτελεί ένα από τα πρώτα επαγγέλματα, που δημιουργήθηκαν από την ανάγκη κάποιων ιδιωτών να εμπορεύονται μικροπράγματα, στις τοπικές κοινωνίες της Αρχαίας Ελλάδος.
Ένας από τους πρώτους επιτηδευματίες ήταν και ο Ξενοκλής ο κάπηλος.
(κάπηλος= μικροπωλητής) ο οποίος με την ικανότητά του κατάφερε να του δοθεί στην αρχαία Αθήνα δημόσιος χώρος για να εμπορεύεται καθημερινά τόσο αυτός όσο και οι συνάδελφοί του.
Στην Ελλάδα - την μεταπολεμική περίοδο- ήταν το επάγγελμα που το έβλεπαν με συμπόνια αλλά και το οποίο ήταν βαθιά συνδεδεμένο με την πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας.
Ποιος δεν θυμάται, τους γανωματήδες, το σαλέπι, τον καστανά, τον καρεκλά, τον παγωτατζή, τον φυστικά, τον πολίτικο χαλβά, το μπυράλ και τόσα άλλα που εμπορεύονταν οι προκάτοχοί μας ;
Την δεκαετία του ’70 οι μικροπωλητές άρχισαν να οργανώνονται και αντί να εκθέτουν τα εμπορεύματά τους πάνω σε χάρτινα κουτιά, αγοράζουν στρατιωτικά ράντζα και από αυτούς οι πιο εύρωστοι οικονομικά, αγοράζουν λυχνίες για βραδινό φως (τύπου λουξ) και
σιγά-σιγά στήνουν τους πρώτους πάγκους, με ξύλινα στηρίγματα, κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση την εποχή εκείνη και οι ζωοπανηγύρεις ανά την Επικράτεια ξεκίνησαν να λαμβάνουν την μορφή Εμποροπανηγύρεων.
Την σημερινή εποχή, η εξέλιξη υποχρέωσε τον μικροπωλητή να εξοπλιστεί, με φορτηγά οχήματα, να στήνει σιδερένιους πάγκους με αδιάβροχα σκέπαστρα και να εκθέτει τα εμπορεύματά του σε οργανωμένα Πανηγύρια.
Παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες το επάγγελμα του κάπηλου
( του μικροπωλητή) ή αυτό του υπαίθριου πωλητή όπως το αποκαλούν κάποιοι, θα συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί ευτυχώς και για την νεολαία μας, ένα πόλο έλξης, για αγορά διαφόρων ειδών σε τιμές αρκετά χαμηλές.
Και αν η κοινωνία λέγεται πως προχωρεί, το μόνο σίγουρο είναι πως για να διατηρηθείς ως έθνος πρέπει να συνδέεσαι με το παρελθόν σου και να διατηρείς τις αξίες και τις παραδόσεις που απλόχερα σου έχουν προσφέρουν οι προηγούμενες γενιές.
Και το επάγγελμά μας, παρά τις δυσκολίες του, συνεχίζει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην επαρχία, εκεί όπου η παρουσία μας αποτελεί ιδιαίτερο γεγονός και οι πιο πολλοί Δήμοι της χώρας, έχουν συνδυάσει την τέλεση της Εμποροπανήγυρης με την συνάντηση των αποδήμων τους.
Εμείς από την πλευρά μας, πιστοί στις παραδόσεις της πατρίδας μας, στις διάφορες πόλεις όπου εργαζόμαστε, επιδιώκουμε την αναβίωση κάποιων τοπικών εθίμων, σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς πολιτιστικούς Συλλόγους, ως ύψιστο χρέος τόσο ως προς τους τόπους που μας φιλοξενούν, όσο και ως προς το επάγγελμά μας, το οποίο αποτελεί και αυτό με την σειρά του, μέρος της πολιτιστικής παράδοσης της χώρας μας.

Read more...

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Στηρίζουμε το Συνδικάτο μας

Οι μικροπωλητές στηρίζουν το Συνδικάτο τους!!!

Read more...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

About This Blog

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτή τη φορά από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου μας, καθώς και διαμέσου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, δηλώνω ΠΑΡΟΝ, για να εισακουστούν τα προβλήματά μας και θα βρίσκομαι εκεί όπου πρέπει για να βοηθήσω τόσο στην δημοσιοποίησή τους όσο και στην επίλυσή τους.
Φιλικά
Κοκόλας Π. Στέλιος

Blog Archive

Our Blogger Templates

  © Designed by Psykos Dimitris April 2010

Back to TOP