ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ --ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 44-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Photobucket

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ στην ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ στην ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
04-05 ΜΑΪΟΥ 2016
Παλαιά Φώκαια Αττικής

Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν
Λίγα λόγια:
Παλαιά Φώκαια Αττικής
Οι Φωκιανοί πρόσφυγες στη γη της Αττικής
Οι πρώτοι μήνες, μετά τον Αύγουστο του 1922, βρήκαν ένα μεγάλο μέρος των Φωκιανών, να έχει εγκατασταθεί πρόχειρα στη Δραπετσώνα του Πει­ραιά.
Παράλληλα με τη ζωή στο συνοικισμό της Δραπετσώνας, ένας σκληρός αγώνας ακολουθούσε τα βήματα και των υπολοίπων Φωκιανών που περιπλανιόνταν  μόνοι ή κατά ομάδες και αγωνιούσαν για την τύχη φίλων και συγγενών, αναζητώντας τόπο να αποθέσουν τις ελπίδες τους.
Το γεγονός που καθόρισε την ιστορική πορεία των Φωκιανών προσφύγων ήταν η πρόσληψη του συμαπατριώτη τους Χρήστου Καραπιπέρη ως αρχιτεχνίτη στις αλυκές Αναβύσσου στο τέλος του 1922.
Ο Χρήστος Καραπιπέρης ήταν ο πρώτος μικρασιάτης πρόσφυγας που εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Ανά­βυσσο. Με δικές του ενέργειες ήλθαν το 1923, περίπου 30 - 40 Φωκιανοί από τον συνοικισμό της Δραπετσώνας, όλοι εργάτες των αλυκών της Παλαιάς Φώκαι­ας της Μικράς Ασίας, που τον βοήθησαν να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει τις αλυκές.
Το γεγονός αυτό, μετά και την επίσκεψη και έγκριση της περιοχής, από επιτροπή του «Παμφωκαϊκού» συλλόγου «Πρωτεύς», που λειτουργούσε ως εκείνη τη στιγμή ανεπίσημα στη περιοχή της Δραπετσώνας, συνέδεσε τη μοίρα των Φωκιανών στην Ελλάδα με τη γη της Αττικής.
Οι πρώτες οικογένειες Φωκιανών, εφοδιασμένες με σκηνές, που τους είχαν παρα­χωρηθεί από το Υπουργείο Πρόνοιας και Περίθαλψης, αναχώρησαν με καΐκια από το Πασαλιμάνι του Πειραιά και τον Ιούλιο του 1924 αντίκρισαν για πρώτη φορά την περιοχή της Αναβύσσου.

Ο κοινωνικός περίγυρος
Η περιοχή της Αναβύσσου για την οποία τα μέλη του "Πρωτέα" προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την άδεια για την εγκατάστασή τους, ανήκε στον Οργανισμό Διαχείρι­σης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) και σε διάφορους μεγαλοϊδιοκτήτες, που είχαν παραχωρήσει την εκμετάλλευσή της, στους κατοίκους των χωριών Καλύβια και Κερατέα και των  γύρω περιοχών οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν και οι μοναδικοί εργάτες για τις αλυκές και τις υπόλοιπες εργασίες της περιοχής.
Έτσι, όπως ήταν φυσικό, η παρουσία των Φωκιανών στην Ανάβυσσο, η απειλή για ε­παναπροσδιορισμό των ρόλων, και ανακατανομή στην εκμετάλλευση της περιοχής, προκάλεσε την αντίδραση των ντόπιων κατοίκων, τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στην ιδιοποίηση της γης.
Ανάμεσα σ’ αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, που χωρίς να έχουν τον απαι­τούμενο χρόνο προσαρμογής, αναγκάστηκαν  να εξοικειωθούν με τη νέα κατά­σταση των πραγμάτων και τη νεωτερική συμβίωση, χρειάστηκε χρόνος και κόπος για να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις, και να παραμεριστούν οι δυσάρεστες ανα­μνήσεις των πρώτων χρόνων.
Εκτός από τους κατοίκους των γύρω χωριών, στην περιοχή της Αναβύσσου κατοι­κούσαν περιοδικά και λίγες οικογένειες Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων, που κατέβαιναν από το βουνό της Πάρνηθας με τα πρόβατα και τα κατσίκια τους, για να περάσουν το χειμώνα. Ήταν η ομάδα των γηγενών με την οποία οι Φωκιανοί πρόσφυγες συνεργάστηκαν αρμονικά στην εξέλιξη των χρόνων για τη δημιουργία της νέας πατρίδας.

Προσφυγική ομάδα-ΣΑΑΚ
Στις 18 Οκτωβρίου του 1925, ιδρύθηκε η Προσφυγική Ομάδα Παλαιάς Φώκαιας που περιελάμβανε αρχικά 49 μέλη και βάση του νόμου ενείχε θέση συνεταιρισμού.
Η "Προσφυγική Ομάδα Π. Φώκαιας", η πρώτη αυτή οργανωμένη ομάδα των Φω­κιανών στην Αττική, που εξελίχθηκε μετά από λίγα χρόνια (1932) σε Συνεταιρισμό Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ) Παλαιάς Φώκαιας, α­ποτέλεσε την πρώτη διοικητική έκφραση των Φωκιανών, που ανέλαβε το βάρος της αντιμετώπισης όλων εκείνων των ζητημάτων που απέρρεαν από τα προβλήματα της εγκατάστασης και αποκατάστασής τους.
Στις 25 Ο­κτωβρίου 1925 το «αγρόκτημα» Ανάβυσσος  παραδόθηκε στην προσφυγική ομάδα Π. Φώκαιας αφού πρώτα απαλλοτριώθηκε και επιτάχθηκε υ­πέρ των προσφύγων.
Ωστόσο οι εκτάσεις αυτές δεν χαρίστηκαν στους πρόσφυγες. Με την παραχώρηση των κλήρων, οι Φωκιανοί χρεώθηκαν αυτόματα τα αναλογούντα ποσά, τα οποία και έπρεπε να καταβληθούν μέσω του Σ.Α.Α.Κ., στο Υπουργείο Γεωργίας..

Οι αποζημιώσεις των εγκαταλελειμμένων περιουσιών
Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που απασχόλησε αυτή τη χρονική στιγμή τους Φωκιανούς, ήταν η οικονομική αποζημίωση των περιουσιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.
Παρά τις προσπάθειες των προσφύγων με σύσταση εκτιμητικής επιτροπής που είχε σκοπό την αναλυτική καταγραφή και αποζη­μίωση των εγκαταλελειμμένων περιουσιών τους στη Μικρά Ασία, το Ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας (Αγκυρα, 10 Ιουνίου 1930) με το συμψηφι­σμό των εκατέρωθεν οικονομικών υποχρεώσεων που επέφερε, έβαλε τέλος σε κάθε σκέψη για πλήρη και δίκαιη απόδοση.
Έτσι, οι Φωκιανοί έμειναν με τον καημό μιας απώλειας, που δε μεταφραζόταν  οικονομικά -παρ' όλη την οικονο­μική καταστροφή τους,-  αλλά αποτυπωνόταν συναισθηματικά, στο τέλος του "ονεί­ρου" που τους ταξίδευε σε μια πιθανή επιστροφή στη "γενέθλια γη".

Το κτίσιμο της εκκλησίας και του σχολείου
Από τα πρώτα μελήματα των Φωκιανών ήταν να χτίσουν την εκκλησία και το σχο­λείο τους. Η εκκλησία ιδρύθηκε  μόλις το 1932 και αφιερώθηκε στην Αγία Ειρήνη, όπως άλλωστε και στην μικρασιατική Φώκαια.
Για την κατασκευή της Αγίας Ειρήνης οι Φωκιανοί χρησιμοποίησαν την ξυλεία που περίσσεψε, όταν άρχιζαν σιγά-σιγά να μετατρέπουν τις ξύλινες παράγκες τους σε πλινθόκτιστα σπιτάκια. Στη συνέχεια στη δεκαετία του '50, είχαν πλέον τη δυνατότητα να ανακατασκευάσουν την εκκλησία και να τη λει­τουργήσουν πιο οργανωμένα.
Για την ίδρυση του σχολείου οι Φωκιανοί βοηθήθηκαν  από τους ευρισκόμενους στην Αμερική (Weirton) συμπατριώτες τους, αλλά και από την Κοινότητα Καλυβίων.

Ίδρυση Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Στις 12 Ιουνίου του 1947, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης του Ελλη­νικού κράτους, η απόφαση για την ίδρυση της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και την απόσπαση του προσφυγικού οικισμού Παλαιάς Φώκαιας, από την Κοινότητα Καλυβιών, στην οποία ανήκε διοικητικά έως τότε.

Read more...

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

ΠΑΜΕ ΚΡΗΤΗ

Πάντα δυναμικά:
ΠΑΜΕ ΚΡΗΤΗ
28 ΜΑΡΤΗ-03 ΑΠΡΙΛΗ
(ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ)
04-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
11-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(ΧΑΝΙΑ)


Read more...

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Συνδικάτο: ο φόβος των ανευθυνουπεύθυνων

Επειδή εμείς πιστεύουμε στις αρχές και τις αξίες του Συνδικάτου μας, επειδή πιστεύουμε ότι το ΕΣΣΥΠΕ αποτελεί ασπίδα προστασίας των συμφερόντων μας,
Επειδή τυγχάνει να είμαστε το ισχυρότερο Σωματείο στην Ελλάδα με 500 μέλη,
Για τους λόγους αυτούς θα στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αυτό που όλοι αγαπήσαμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Read more...

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

;Έκτακτη σύγκλιση των εκλεκτόρων του συνδυασμού <ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΙΔΕΩΝ>

Ενόψει των εκλογών του Δευτεροβάθμιου Συνδιακαλιστικού οργάνου (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ), οι οποίες και θα πραγματοποιηθούν στις 08 Μαρτίου 2016,

 Παρακαλούνται όλοι οι εκλέκτορες του Συνδυασμού <<ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΙΔΕΩΝ>> όπως προσέλθουν αύριο 22 Φλεβάρη,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ. στην έδρα μας επί της οδού Ν.Πλαστήρα 44-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ με θέματα συζήτησης:
~Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου
~Δήλωση ενδιαφέροντος για την εφορευτική επιτροπή

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη
Γραφείο Γ.Γραμματείας 

Read more...

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Άκου, βλέπε, σώπα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» θα προβεί σε εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου και από ώρα 12:00 έως 18:00 στα γραφεία μας στους Αγίους Αναργύρους, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 44.
Σε μια εποχή που η παρουσία στα Υπουργεία απαιτεί ισχυρή εκπροσώπηση, σε μια εποχή που οι πάντες επιδιώκουν τη διάλυση του κλάδου μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή σας στους αγώνες που δίνουμε για τα δίκαια των αιτημάτων μας.
Ζητούμε την ενεργή υποψηφιότητα όλων, όσοι από εσάς επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο. 
Ζητούμε επίσης, την αθρόα συμμετοχή όλων των υπολοίπων συναδέλφων μας για μια δυνατή εκπροσώπηση στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ μας, το οποίο είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο όργανο εκπροσώπησής μας στα εμπλεκόμενα Υπουργεία  και τους Δήμους Χώρας.
Μας λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι πρωτοκλασάτοι, στην δημιουργία του Συνδικάτου, αναφέρουν δια μέσω ανακοίνωσης, ότι τα Πρωτοβάθμια όργανα, είναι τα κατεξοχήν αρμόδια διοργάνωσης διαφόρων Εμποροπανηγύρεων, ΠΡΟΣΠΑΘΏΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΑ τα οποία σύμφωνα με αυτούς  δεν δύνανται να διοργανώνουν εμποροπανηγύρεις - παρά το ότι τα άρθρα και οι διατάξεις των Νόμων είναι σαφείς-  ενώ & οι ίδιοι προ ημερών και με τη σφραγίδα του Συνδικάτου μας, υπέγραφαν σε μεγάλους Δήμους της χώρας την ανάληψη παρόμοιων διοργανώσεων (βλέπε ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ΑΘΗΝΑ-πλατεία ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και άλλα)(ΒΛΈΠΕ το απόσπασμα στην παρακάτω φωτο)


Επειδή οι σκοποί και τα μέσα που χρησιμοποιούν, θα προκαλέσουν κακό στο χώρο μας,
Επειδή η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη,
Επειδή όλοι εσείς αγκαλιάσατε το έργο μας
Επειδή ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ & ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ  μας
& επειδή για εμάς,
ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Για όλα τα παραπάνω σας καλούμε την
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Από ώρα 12π.μ. εως 18μ.μ. στις εκλογές του Σωματείου μας, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στην οδό Νικ. Πλαστήρα 44 στους Άγιους Ανάργυρους.

 Για να συνεχίσουμε το ΕΡΓΟ  ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕ

Σημείωση: Στις εκλογές του Συνδικάτου που θα λάβουν χώρα στα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε με τον συνδυασμό «ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΙΔΕΩΝ» σε συνεργασία με το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ» στο οποίο προΐστανται οι κ.κ. Φραντζεσκάκης Αλέξανδρος,  Μπαλάσκας Διονύσιος και Κολώνης Δημήτριος.      ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
   ΨΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εύχομαι ολόψυχα Καλή Χρονιά, Υγεία και Δικαίωση των προσδοκιώ

Read more...

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Παρατείνεται η Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον Κουβαρά.


Λόγω λαϊκής απαίτησης,
.Παρατείνεται έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον ΚΟΥΒΑΡΑ. 
Μέρος των εσόδων από την πώληση εμπορευμάτων και από πλευράς όλων των μικροπωλητών, θα δοθεί για την αγορά τροφίμων, υπέρ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, του Δήμου Σαρωνικού.

Read more...

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Σωματείο μας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» θα προβεί σε εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου και από ώρα 12:00 έως 18:00 στα γραφεία μας στους Αγίους Αναργύρους, επί της οδού Νικ.Πλαστήρα 44.
Σε μια εποχή που η παρουσία στα Υπουργεία απαιτεί ισχυρή εκπροσώπηση, σε μια εποχή που οι πάντες επιδιώκουν τη διάλυση του κλάδου μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή σας στους αγώνες που δίνουμε για τα δίκαια των αιτημάτων μας.
Ζητούμε την ενεργή υποψηφιότητα όλων, όσοι από εσάς επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο. Ζητούμε επίσης, την αθρόα συμμετοχή όλων των υπολοίπων συναδέλφων μας για μια δυνατή εκπροσώπηση στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ μας, το οποίο είναι το ΜΟΝΟ αρμόδιο όργανο εκπροσώπησής μας στα εμπλεκόμενα Υπουργεία  και τους Δήμους Χώρας.
Μεταξυ των πολλών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι κάτωθι: Γουράνιος Παναγιώτης, Κοκόλας Στυλιανός, Κονδράρου Βαρβάρα, Κοσμίδης Μάνος, Κουτάλης Κωνσταντίνος, Τασσιόπουλος Ιωάννης, κ.ά..

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Από ώρα 12π.μ. εως 18μ.μ. όλοι μαζί στις εκλογές του Σωματείου μας, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στην οδό Νικ.Πλαστήρα 44 στους Άγιους Ανάργυρους.

Σημείωση: Στις εκλογές του Συνδικάτου που θα λάβουν χώρα στα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε με τον συνδυασμό «ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΙΔΕΩΝ» σε συνεργασία με το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ» στο οποίο προΐστανται οι κ.κ. Φραντζεσκάκης Αλέξανδρος, Μπαλάσκας Διονύσιος και Κολώνης Δημήτριος.

      ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
   ΨΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εύχομαι ολόψυχα Καλή Χρονιά, Υγεία και Δικαίωση των προσδοκιών σας.

Read more...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

About This Blog

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτή τη φορά από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου μας, καθώς και διαμέσου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, δηλώνω ΠΑΡΟΝ, για να εισακουστούν τα προβλήματά μας και θα βρίσκομαι εκεί όπου πρέπει για να βοηθήσω τόσο στην δημοσιοποίησή τους όσο και στην επίλυσή τους.
Φιλικά
Κοκόλας Π. Στέλιος

Our Blogger Templates

  © Designed by Psykos Dimitris April 2010

Back to TOP